Het gevoel van Organon

Nieuws

22-03-2011  Merck laat nog op zich wachten

De Amerikaanse moeder­maatschappij Merck heeft de cij­fers die dienen als onderbouwing voor het besluit om het onder­zoeksdeel van Organon in Oss niet te verkopen nog niet verstrekt. De rechtbank in Amsterdam ver­plichte het concern daar op 11 maart toe. Voordat de afwijzing van Partij X (Aspen - HS) defini­tief wordt, moeten vertegenwoor­digers van de ondernemingsraad (OR), raad van commissarissen (RvC) en vakbonden (samen de Advisory Body vormend) nog in de gelegenheid worden gesteld om de feiten te toetsen en eventueel met aanvullende voorstellen te ko­men. Zodra de onderbouwing is ver­strekt, heeft de Advisory Body (AB) een week de tijd om de cij­fers te bestuderen, waarna zij ad­vies uitbrengt en de directie van Merck en MSD/Organon een defi­nitieve beslissing nemen. Tot deze tijd heeft de lokale direc­tie van MSD/Organon de ontwik­keling van het nieuwe Plan B om onderzoeksbanen in Oss te hou­den, stopgezet. Directeur Joep Pluymen hoopt met zijn Plan B bijna 400 banen in Oss extra te be­houden.

Inmiddels heeft de ondernemings­raad wel ingestemd met de reorga­nisatie bij de productie-afdeling in Oss (pharmaceuticals, redactie). Die staat volgens alle partijen los van de verkoop van de onder­zoek- en ontwikkelafdeling R&D. Bij de productie-afdelingen van MSD/Organon in Oss blijven ruim 800 van de bijna duizend arbeids­plaatsen overeind.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 1691 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!