Het gevoel van Organon

Nieuws

01-04-2011  Oud-Organees helpt bij zoeken banen voor collega’s

 Werner Luining wil (boventallige) medewerkers Organon helpen bij vinden van een baan.
Werner Luining
Fotograaf: John Schouten/PVE
Bron: Brabants Dagblad
De recentelijk aangekondig­de 225 ontslagen bij de produc­tie- afdeling van MSD- Organon de­den Werner Luining beseffen dat hij in de positie is om oud-colle­ga's te helpen. Dat aanbod heeft hij inmiddels aan zo'n veertig mensen gedaan. Het varieert van het helpen met het opstellen van een goede cv tot een zoektocht naar een andere baan. Tilburger Luining verruilde in de­cember vorig jaar na 16 jaar zijn baan op het laboratorium bij MSD-Organon voor die van ac­count- recruitment manager Neder­land bij European Talent Breda.

Vier jaar geleden nam hij al het be­sluit tot omscholing. Nog voor hij zijn studie af had, werd hij bena­derd door Mark Brands, directeur van de Europese uitzendorganisa­tie EuroStar25 Group, waaronder European Talents ressorteert. Een organisatie met een Europese om­zet van 49 miljoen (12 miljoen in Nederland) en dagelijks 1200 tot 1300 mensen aan het werk.

De ontwikkelingen bij MSD-Orga­non volgt hij nog dagelijks op de voet; alleen al omdat zijn echtgeno­te er nog werkt op de met sluiting bedreigde onderzoeksafdeling. Zowel Luining, als Brands stelt dat mensen van MSD-Organon bui­ten het bedrijf goed aan de slag kunnen, als ze bereid zijn te rei­zen. En als ze zich realiseren dat ze elders niet meer zoveel kunnen verdienen als in Oss. Luining: "In het westen van het land is genoeg vraag naar laborato­riumpersoneel, maar de salarissen liggen al snel 10 tot 20 procent la­ger; tot 40 procent toe. Het was niet voor niets zo dat andere be­drijven met laboratoria in Brabant met lede ogen moesten toezien dat mensen kozen voor de beter betaalde banen bij MSD-Orga­non." Als voorbeeld noemt hij de veertig vakantie- en atv-dagen.

Omdat Luining en Brands zich rea­liseren dat afstand tussen woning en werk een probleem is, willen ze dezelfde ondersteuning bieden als aan mensen die uit het buiten­land komen. Brands: "Daarvoor re­gelen we ook vervoer en huisves­ting. Ik kan me voorstellen dat mensen eerst met een paar colle­ga's een tijdelijke woonruimte in de buurt van hun nieuwe baan hu­ren alvorens definitief het hele ge­zin te verhuizen." Terwijl de belangstelling van jonge­ren voor de laborantenopleiding sterk tanende is, neemt de vraag toe. De chemische en microbiologi­sche laboratoria zijn immers niet alleen te vinden in de farmasector. Het uitvoeren van testen en onder­zoek gebeurt ook in de sectoren voedsel, olie, kunststoffen, zieken­huizen en goederenoverslag in de havens. In Polen en Hongarije wor­den wel heel veel mensen op dit gebied opgeleid en European Ta­lents haalt ze met tien tot twintig tegelijk binnen. "Alleen al in het Botlekgebied is heel veel werk." Omdat hij weet wat de mensen bij MSD-Organon nu doen, denkt Lui­ning een goede intermediair voor ze te zijn in hun zoektocht naar een baan. "Ik zie vacatures en denk: dat is wat voor die of die."


bron:  werner luining.jpg | Auteur: Anita de Haas
Dit bericht is 1992 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!