Het gevoel van Organon

Nieuws

01-04-2011  Strijd om Organon nog niet gestreden

Ondernemingsraad en raad van commissarissen van Organon en de vakbonden blijven De strijd om de onderzoeks­en ontwikkelafdeling van Orga­non in Oss is nog niet gestreden. Gisteren heeft de Advisory Body, bestaande uit vertegenwoordigers van de ondernemingsraad, vakbon­den en raad van commissarissen, aan het moederbedrijf Merck in Amerika geadviseerd het bod van Partij X ( het Zuid-Afrikaanse As­pen- red) alsnog te aanvaarden of in ieder geval de onderhandelin­gen over de overname voort te zet­ten. Volgens de Advisory Body (AB) is het verkopen van de onderzoeksaf­deling voor Merck juist gunstiger dan de sluiting van deze afdeling in Oss. Merck stelde half februari bij afwijzing van het bod dat ver­koop 460 miljoen euro duurder zou zijn dan sluiting en daarom fi­nancieel niet realistisch.

Die berekeningen kloppen niet, stelt president- commissaris Paul Brons na bestudering van de door Merck verstrekte gegevens. "Er zijn zaken verkeerd geïnterpreteerd en als gevolg daarvan zijn er verkeer­de conclusies getrokken." Hij zegt desgevraagd dat Partij X nog altijd de overname wil effectueren.

Merck moest op last van de recht­bank in Amsterdam de argumen­ten die hadden geleid tot het een­zijdig afwijzen van het bod nog­maals voorleggen aan de AB in Oss. Hoe de procedure nu verder gaat, is onduidelijk. Een woord­voerder van het bedrijf verklaarde dat de directie van Merck en MSD-Organon het advies van de AB grondig gaat bestuderen. "Daar­na zullen we ons buigen over de voorliggende beslissing." De woordvoerder benadrukt dat de rechter in het vonnis van 11 maart wel heeft bepaald dat het besluit uiteindelijk door Merck genomen moet worden.

Professor Hans Schenk die samen met een aantal adviseurs van Rabo­bank International de AB heeft bij­gestaan gaat er vanuit dat Merck gaat reageren op het advies van de AB, waarna OR, RvC en vakbon­den opnieuw hun positie zullen moeten bepalen. Econoom Schenk, verbonden aan de univer­siteit van Utrecht, geldt als een van de belangrijkste Nederlandse deskundigen op het gebied van fu­sies en overnames. Hij zegt dat het advies richting Merck tot stand is gekomen na uitvoerige berekenin­gen, 'waarbij precies de modellen en uitgangspunten van Merck zijn gehanteerd'. Mocht Merck het overnamebod van Partij X ondanks het advies van de personeelsgeledingen van Organon uit Oss toch afwijzen, dan moet de Amerikaanse directie een alternatief bieden dat gelijk­waardig is aan het overnamebod. Dat staat in het advies van de zoge­noemde Advisory Body aan het Amerikaanse moederbedrijf. Deze eis houdt in dat er dan zo'n zeshonderd banen op de onder­zoeks- en ontwikkelafdeling in Oss moeten blijven.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Anita de Haas en Henk Snijders
Dit bericht is 1675 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!