Het gevoel van Organon

Nieuws

07-04-2011  Minister ziet toch nog overnamekansen

Minister Maxime Ver­hagen (Economische Zaken) zegt dat er toch nog kansen op een overname van MSD-Organon zijn. Hij deed deze opmerkelijke mede­deling gisteren tijdens een spoed­debat over MSD- Organon in de Tweede Kamer. Verhagen zegt zo veel mogelijk werkgelegenheid te willen behou­den bij het Osse bedrijf. Hoewel farmacieconcern Merck dinsdag liet weten af te zien van een ver­koop van het Nederlandse onder­deel, is de deur voor een overna­me volgens Verhagen nog niet dicht. Het kabinet, minister Maxime Ver­hagen voorop, heeft er alles aan ge­daan om farmacieconcern Merck te bewegen de onderzoeksafdeling van MSD-dochter Organon in Oss te redden via een verkoop. Dat het niet gelukt is, is volgens alle par­tijen in de Tweede Kamer zeer te betreuren.

Verhagen kreeg gisteren van alle kanten lof voor zijn bemoeienis met de zaak. De bewindsman had diverse malen contact met Merck­topman Ken Frazier. Verhagen maakte hem duidelijk dat Neder­land bereid was om de overname van de MSD- locatie in Oss 'op al­lerlei mogelijke manieren te facili­teren'. "We hadden goede hoop dat het mogelijk was de raad van bestuur ervan te overtuigen dat dat de bes­te optie was." Verhagen wees de suggestie van SP-Kamerlid Paul Ulenbelt radi­caal van de hand dat het kabinet in zulke gevallen een bedrijf des­noods tijdelijk moet kunnen natio­naliseren om het daarna door te kunnen verkopen. Volgens de be­windsman Maxime Verhagen zou alleen al de discus­sie daarover zeer slecht zijn voor het Nederlandse imago en het in­vesteringsklimaat.

Als er, zoals verwacht, vele honder­den banen verloren gaan in Oss, kan Nederland wellicht een be­roep doen op Europees geld om werknemers van werk naar werk te begeleiden. Volgens minister Henk Kamp van Sociale Zaken zit er nog bijna een half miljard euro in het Europees Globaliserings Fonds.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Van een correspondent
Dit bericht is 1683 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!