Het gevoel van Organon

Nieuws

03-08-2010  Merck kan RvC Organon niet negeren

 Merck & Co mmakt medicijnen omdat aandeelhouder er beter van worden.
Cartoon Merck & Co
Fotograaf: Arend van Dam
Bron: Brabants Dagblad
De onwillige Raad van Commissarissen (RvC) van Organon is niet zomaar naar huis te sturen. Dat stelt adviseur Peter Wakkie van de RvC. In het Osse geval is namelijk sprake van een zogenoemde structuurvennootschap.'Ongrijpbare' crisisadviseur Wakkie wil nog 1 keer knallen. Als de aandeelhouder, in dit geval het Amerikaanse Merck, de RvC wil ontbinden, moet dit dertig dagen van tevoren worden aangekondigd en dient de ondernemingsraad om advies te worden gevraagd. En ik neem niet aan dat deze raad akkoord gaat met het ontslag van de commissarissen.” Bovendien kan ontslag van de commissarissen volgens Wakkie alleen op grond van zwaarwegende argumenten of bij slecht functioneren. "Niet als de RvC, zoals hier het geval is, gewoon het werk doet waarvoor ze is ingesteld." Daarmee geeft Wakkie de werknemers van MSD-Organon hoop dat het aangekondigde ontslag van 2175 medewerkers en het weghalen van de onderzoeksafdeling in ieder geval voorlopig niet kan doorgaan.

De RvC heeft namelijk de directie van het bedrijf dit weekeinde laten weten de vereiste instemming niet te verlenen. Er zijn in de ogen van de RvC geen argumenten die het massaontslag rechtvaardigen. Zeker niet, omdat het een gezonde onderneming is. In 2009 maakte Organon Bioscience nog een nettowinst van 460 miljoen euro, blijkt uit de gedeponeerde jaarrekening. Uit deze gegevens blijkt eveneens dat de Organon Holding in 2008 een eigen vermogen had van drie miljard. De Amerikaanse moedermaatschappij van Organon heeft twee opties, in de ogen van Wakkie. "Of het bedrijf legt zich neer bij de opvatting van de RvC óf het komt met een ander plan, waarover ze deze keer wél vooraf met de RvC en OR overlegt." Verder is de ondernemingsraad naar de Ondernemingskamer in Amsterdam gestapt om het besluit te laten vernietigen. De OR stelt dat de Amerikanen geen gehoor hebben gegeven aan de regels van de Nederlandse wet. Wakkie vermoedt dat de Amerikaanse directie een besluit heeft genomen en aan de lokale managers heeft opgedragen het uit te voeren. Daarbij ging ze geheel voorbij aan de Nederlandse regels.

Adviseur Wakkie haalt ter vergelijking een kwestie aan die in 2003 speelde bij Corus, het oude Hoogovens in IJmuiden. Daar besloot de top van het Engelse moederbedrijf dat de Nederlandse tak de aluminiumdivisie moest verkopen en dat de opbrengst in de Engelse kas moest vloeien. "De commissarissen van het Nederlandse onderdeel zagen daar niets in omdat de opbrengsten regelrecht naar Engeland zouden gaan." Daarop stapte de Corus-directie naar de Ondernemingskamer om de commissarissen uit hun functie te laten ontheffen. De rechters gingen hier echter niet mee akkoord omdat zij vonden dat de RvC gehandeld had volgens de eigen verantwoordelijkheid.

President-commissaris Paul Brons van Organon BioSciences Nederland heeft nog geen reactie van de directie van MSD-Organon ontvangen. “We dringen ook niet aan op een snel antwoord. De Nederlandse directie, in de persoon van Hans Kortlever, moet zich natuurlijk kunnen oriënteren op ons standpunt.” Verder neemt Brons aan dat Kortlever de kwestie moet terugkoppelen met de Amerikaanse bazen.

Aan het einde van de middag heeft MSD Nederland gisteren een uitvoerig statement verspreid, ook onder het personeel, waar het bedrijf stelt dat ze alle vormen van het Nederlandse medezeggenschaprecht respecteert en met de OR en de RvC de plannen die leiden tot het massaontslag nog zullen bespreken. Een woordvoerder stelt dat het Amerikaanse besluit leidend is, maar dat er wel gekeken kan worden naar hoe dit plan draaglijk kan worden voor Nederland, onder meer door de inrichting van een Life Science Park.


bron:  MSD-cartoon.jpg | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 2754 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!