Het gevoel van Organon

Nieuws

15-04-2011  Lead Pharma werft bij Organon

Het Nijmeegse far­maceutiche bedrijf Lead Pharma werft onderzoekers van MSD- Or­ganon in Oss. Vijf medewerkers zijn inmiddels aangenomen. Maar directeur Ad van Gorp wil nog ze­ker vijftien à twintig onderzoekers uit Oss. "Het zijn goede mensen", aldus de directeur van Lead Phar­ma. Farmabedrijf Organon in Oss raakt alle activiteiten kwijt op het gebied van onderzoek.

Inmiddels hebben zeshonderd on­derzoekers hun ontslag aangezegd gekregen en ook de overige vier­honderd medewerkers van de afde­ling onderzoek- en ontwikkeling zijn niet zeker van hun baan. Zij moeten afwachten hoe een alterna­tief ‘Plan B’ van de lokale directie in Oss uitvalt.

Het liefst zou Van Gorp de Osse af­deling computer modelling (onder­zoek met computer aan de hand van wiskundige formules) hele­maal overnemen. Deze manier van onderzoeken zal proeven in reageerbuisjes overbodig maken. Lead Pharma werkt al een paar jaar aan een pil tegen hartfalen.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Van een correspondent
Dit bericht is 1987 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!