Het gevoel van Organon

Nieuws

27-04-2011  Taskforce Life Sciences Park Oss hervat overleg

De Taskforce Life Sciences Park is vrijdag 22 april bij elkaar gekomen om de recente ontwikkelingen bij MSD-Organon en de mogelijke gevolgen daarvan voor het concept business plan voor een Life Sciences Park te bespreken. Daarbij is besloten om een tweede oproep te doen om voorstellen in te dienen voor het opzetten van nieuwe activiteiten op een eventueel Life Sciences Park in Oss. Nieuwe voorstellen kunnen ingediend worden tot 16 mei 2011.

De directie van MSD-Organon heeft op 7 april bij de Ondernemingsraad van MSD- Organon een adviesaanvraag ingediend voor een geplande reorganisatie van de R&D-activiteiten in Oss en Schaijk, waarbij de oprichting van een Development Center beoogd wordt. Volgens Hans Kortlever, voorzitter van de Taskforce Life Sciences Park, is met het indienen van een adviesaanvraag een nieuwe situatie ontstaan in Oss. "De Taskforce stelt zo snel mogelijk vast of en hoe het beoogde Development Center in combinatie met alle voorstellen voldoende basis biedt voor een Life Sciences Park." Alle voorstellen die vóór 18 oktober 2010 zijn ontvangen, zijn inmiddels voorgelegd aan de onafhankelijke Adviescommissie. Deze commissie heeft de voorstellen beoordeeld in het licht van de eventuele haalbaarheid van het Life Sciences Park en advies uitgebracht aan de Taskforce. Het is niet nodig om reeds ingediende voorstellen nogmaals in te dienen, in de komende dagen zal het informatiecentrum contact opnemen met degenen die al een verzoek hbben ingediend om de status van de voorstellen te bespreken. Nieuwe voorstellen kunnen tot en met 16 mei 2011 via het informatiecentrum ingediend worden.

Het onderzoek naar consequenties en alternatieven voor Nederland van de plannen van Merck & Co, Inc. (MSD geheten buiten de VS en Canada) om R&D wereldwijd te integreren is een initiatief van MSD Nederland. In het kader van dit onderzoek is de Taskforce 'Life Sciences Park' opgericht, die meer specifiek de haalbaarheid van een eventueel Life Sciences Park gaat bekijken. Op dit moment bestuderen de leden van de Taskforce het concept businessplan van het park, waarin de plannen voor het mogelijke park beschreven staan.

Het initiatief voor een Life Sciences Park zou – bij eventuele implementatie van Merck's plannen – moeten leiden tot behoud van een deel van de hoogwaardige werkgelegenheid en unieke kennis voor de regio Noordoost-Brabant en voor Nederland. De bedoeling is dat er op het eventuele park nieuwe innovatieve bedrijvigheid ontstaat in kleine en grotere bedrijven. De voorkeurslocatie voor de vestiging van dit park is Oss.


bron:  Life Sciences Park | Auteur: Van een coorespondent
Dit bericht is 1803 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!