Het gevoel van Organon

Nieuws

13-05-2011  Applaus bij finale protestmars Organon

Gevraagd naar haar ge­voel bij deze laatste tocht moet één van de onderzoeksters bij Orga­non haar opkomende emoties weg­slikken. Ze is 48 en heeft 28 jaar met 'heel veel plezier' bij Organon gewerkt. Ze stond aan de basis van een aantal 'mooie nieuwe medicij­nen' en het fijne van het bedrijf was dat je er alle kansen kreeg om door te groeien. Over een aantal weken is het voorbij. Haar afdeling is al bezig met opruimen en schoonmaken van de apparatuur. Wat ze daarna gaat doen weet ze nog niet. "Misschien wel iets to­taal anders", zegt de actievoerster die verder anoniem wil blijven. Zo­als zij liepen er gisteren velen met hun ziel onder de arm mee met de laatste protestmars door Oss. Aan­vankelijk iedere dag en later eens per week trokken medewerkers van Organon de aandacht met hun acties onder de naam 'Het ge­zicht van Organon'. Steeds gadege­slagen en gesteund door bekende en onbekende stadgenoten; soms stilzwijgend, soms met applaus en veelal met een opgestoken duim.

"De strijd is gestreden. Het is goed om nu af te sluiten en er een punt achter te zetten", zegt Felix Ver­laar. Hij is net met de vut en kijkt 'met een heel goed gevoel' terug op zijn 40 jaar bij Organon. "Een fijn bedrijf, tot de overname door Schering-Plough. Van de ene op de andere dag was het anders." Net als bij alle andere deelnemers aan de tocht overheerste gisteren ook bij hem het gevoel dat alle ac­ties in het afgelopen jaar niet voor niets zijn geweest. "Het heeft mis­schien niet helemaal opgeleverd wat we wilden, maar we hebben zeker wat bereikt", zei plaatsver­vangend voorzitter van de OR Iris van Dinther tijdens de afsluitende bijeenkomst op het stadhuis. Met 'iets bereikt' doelde hij niet alleen op plan B, maar ook op hogere waardering bij Merck voor de Or­ganon productie-bedrijven in Oss. "Merck is deels teruggekomen op het besluit van vorig jaar juli en dat zou zonder de acties niet ge­beurd zijn. Wat we nu hebben is beter dan de lege hand van vorig jaar." Zijn complimenten aan bur­gemeester Klitsie die op alle moge­lijke manieren steun aan de acties betuigde, werd ondersteund met een langdurig applaus van de hele groep Organezen.

Herman Klitsie zelf noemde de marsen 'wandelingen van hoop en wanhoop met een scala aan emo­ties en gevoelens'. "Wat me vooral bijgeleven is dat het stuk voor stuk mensen waren die van hun werk houden en het wilden béhouden." Over het resultaat zei Klitsie: "Als we onze knopen tellen mogen we niet ontevreden zijn. We hadden het anders gewild, maar er ligt nu wel een besluit met meer perspec­tief en die beweging bij Merck is door jullie zelf afgedwongen."

De afsluitende bijeenkomst was er in alle opzichten eentje van be­danktjes en complimenten over en weer. Afdelingshoofd Martin Smit sprak over 'saamhorigheid' en president-commissaris Paul Brons prees het personeel en in het bijzonder 'de enorme inzet' van alle leden van de onderne­mingsraad. "Zij hebben met veel persoonlijke tact en wijsheid de onderhandelingen gevoerd en dat is van grote betekenis geweest." Volgens Brons heeft het huidige management van MSD-Organon (Joep Pluymen en Mirjam Mol) 'echt geprobeerd wegen te vinden om iets goeds te bereiken'. "Dat is gebeurd in goede samenspraak met de OR. Er is ambitie bij de di­rectie om banen te behouden en zelfs aan te sturen op groei."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Anita de Haas
Dit bericht is 1858 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!