Het gevoel van Organon

Nieuws

21-05-2011  Primeur campus Oss: 250 banen

Het bedrijf Pantarhei Bios­cience van oud-Organon-directeur Herjan Coelingh Bennink wil zich op het nieuwe Life Sciences Park (LSP) bij MSD- Organon in Oss vestigen. Dat meldt Coelingh Ben­nink na gesprekken met alle par­tijen die zich met de oprichting van de campus bezighouden. "Ik wil gelijk een volwaardig bedrijf beginnen." Coelingh Bennink heeft het dan over maximaal 250 personeelsleden. "Met een meer­derheid van medewerkers die nu bij MSD-Organon ontslagen wor­den."

Coelingh Bennink erkent dat het voor hem de 'second best' oplos­sing is. In februari presenteerde hij nog een plan om heel Organon in Oss te willen overnemen. Hij ver­klaarde voldoende investeerders te hebben die hem die mogelijkheid gaven. Hij kwam met die optie naar buiten op het moment dat het Amerikaanse moederbedrijf Merck op het punt stond alle on­derhandelingen over een overna­me af te blazen. "Het is gelopen zoals het is gelo­pen, maar ik ben niet blijven stil­zitten", stelt Coelingh Bennink. Hij wil in januari 2012 in Oss be­ginnen en huist dan zijn huidige bedrijf uit Zeist over. Daar werken nu enkele personen. "We hebben een eigen pijplijn met mogelijk nieuwe geneesmiddelen." In Oss wil het bedrijf zich gaan bezighou­den met producten voor Women's Health (vrouwengezondheid) en tegen enkele vormen van kanker. Coelingh Bennink rekent erop dat hij enkele patenten van MSD-Or­ganon kan overnemen. "We gaan ons niet met het primaire onder­zoek bezighouden, maar met mid­delen die al in de tweede fase van ontwikkeling zitten." Het bedrijf wil de geneesmiddelen binnen drie jaar naar de markt brengen. Coelingh Bennink heeft zijn plan inmiddels bij de Taskforce van het LSP ingediend.


bron:  Brabant Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 2205 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!