Het gevoel van Organon

Nieuws

24-05-2011  'Vrije prijzen niet zonder risico'

Als de prijzen van geneesmiddelen worden vrijgegeven, is het nog maar de vraag of op korte termijn de kosten omlaag gaan. Daarvoor waarschuwt Martin Bontje, lid van de raad van bestuur van zorgverzekeraarscombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT). Hij vreest vooral voor een prijsexplosie van geneesmiddelen waarop een patent rust.

Vrije prijsvorming zou volgens Bontje het bestaande preferentiebeleid wel overbodig maken. Op grond van dit beleid kunnen verzekeraars een voorkeur uitspreken voor één middel als verschillende generieke geneesmiddelen dezelfde

werkzame stof bevatten. Hierdoor zijn de kosten van generieke geneesmiddelen de afgelopen jaren sterk gedaald. Wat vroeger aan bonussen en kortingen naar apothekers ging, ziet de afnemer nu terug in lagere prijzen. Maar preferentiebeleid is voor verzekeraars behoorlijk omslachtig, zegt Bontje, die in principe voorstander is van vrije prijsvorming, mits de risico's op korte termijn goed doordacht worden. "Er zijn unieke geneesmiddelen, die volledig

beschermd zijn. Dat is geen markt, dat is een monopolie en dan moet je betalen wat de fabrikant vraagt. Helemaal aan de andere kant van het spectrum staan volkomen uitwisselbare geneesmiddelen, die door voldoende fabrikanten gemaakt

worden. Dat laatste segment zal het probleem niet zijn, maar dat eerste? En als dan wordt voorgeschreven dat zo'n duur, beschermd geneesmiddel in het pakket moet, wat betekent dit dan voor de prijs? Wat dit betreft zit ik een beetje scheef te kijken naar de effecten van marktwerking. Het kan niet zo zijn dat de overheid voorschrijft dat een middel moet worden vergoed en dat alleen die ene fabrikant de prijs kan bepalen. In de wet staat verder dat alleen apothekers geneesmiddelen mogen afleveren, maar als er in dunbevolkte gebieden slechts één apotheek is die hoge prijzen gaat hanteren, dan zullen we met deze apotheek toch een contract moeten sluiten. Dat moet je allemaal wel goed doordenken."

Bontje ziet het als de belangrijkste uitdaging voor zorgverzekeraars om de doelmatigheid van de gezondheidszorg te vergroten. Daarbij is nog veel winst te boeken, meent hij. "Kijk eens naar de ziekenhuizen. We doen veel te veel, en we doen het op veel te veel plekken. Concentratie en specialisatie zijn nodig. We behandelen ook veel te veel in een ziekenhuis wat heel goed in de eerste lijn kan. In de geestelijke gezondheidszorg hebben we relatief gezien de meeste klinische opnames van de hele wereld. Nou, de mensen zijn hier echt niet gekker

dan elders. Iemand moet eens een keer tegen GGZ-instellingen zeggen: nee, nu even geen nieuw pand meer bouwen, niet nog meer bedden erbij. U gaat de mensen maar ambulant behandelen."


bron:  Nefarma | Auteur: Van een verslaggever
Dit bericht is 1626 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!