Het gevoel van Organon

Nieuws

24-05-2011  Tij in Oss lijkt zich ten goede te keren

Het economisch tij in Oss lijkt zich ook weer ten goede te ke­ren. In april is in ieder geval de werkloosheid weer met vier pro­cent afgenomen. Hiermee komt het werkloosheidspercentage uit op 7,4 procent, terwijl dit twee maanden geleden nog steeg naar boven de acht procent. In totaal waren eind april 2830 personen in Oss werkloos. Dit gevoegd bij het nieuws er bij MSD-Organon minder gedwon­gen ontslagen zullen vallen dan in juli vorig is aangekondigd, bete­kent dat de periode minder drama­tisch is dan gedacht. Bovendien heeft de gemeente de afgelopen tijd nieuwe bedrijven en werkgele­genheid weten aan te trekken. Zo is op Vorstengrafdonk logistieke dienstverlener Raben gestart met de bouw van het Nederlandse hoofdkantoor. Dit levert ongeveer honderd nieuwe banen op.

Verder is Oss gestegen op de logis­tieke kaart van Nederland. De re­gio steeg naar de vijfde plek, in 2010 stond Oss nog op de zevende plaats. 'Loon naar werken voor Oss', stelt het vakblad Logistiek. Venlo is nog altijd de hotspot nummer 1.

De stijging van Oss is mede te dan­ken aan de inspanningen van het in 2010 opgerichte Logistiek Plat­form Oss, dat de regio op de kaart moet zetten als het trimodale ach­terland knooppunt van Brabant. De regio Oss-Veghel- Eindhoven is volgens de samenstellers van de ranglijst: 'Een economisch sterke regio met veel verladers en het cluster Food, health en farma'.

De provinciale werkloosheidscij­fers zijn over de hele lijn positief. Al voor de derde achtereenvolgen­de maand daalt de werkloosheid. In de regio Maasland afgelopen maand met vier procent. Maas­donk, Landerd en Bernheze note­ren respectievelijk werkloosheids­percentages van 3,9; 3,3 en 3,5.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 2152 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!