Het gevoel van Organon

Nieuws

28-05-2011  Onheilstijding Organon trof RvC als 'mokerslag'

'Hoe sterk staat een driekop­pige Raad van Commissarissen te­genover een miljardenconcern?' Het is een van de vele vragen die vorig jaar meteen bij de commissa­rissen van Organon opkwam na­dat Merck de sluiting van de volle­dige onderzoeksdivisie in Oss be­kend maakte. President-commissa­ris Paul Brons, Margo Vliegenthart en de in Amerika wonende Stijn Ehren zochten de eerste weken steun en moed bij elkaar. Ze vlo­gen over en weer, want 'bij een dergelijke mokerslag kun je elkaar niet alleen per mail of telefoon spreken, dan moet je de koppen bij elkaar steken'.

In het Sociaal Jaarverslag beschrijft Stijn Ehren, fiscalist bij Merck de verwarring van het eerste uur als volgt: "We hebben samen langs de Hudson-rivier gelopen en heel veel gepraat. Waar komt dit van­daan? Waarom? Kunnen we dit te­genhouden? Welke alternatieven hebben we? En hoe sterk staan we tegenover een miljardenconcern?" Eensgezind waren ze ervan over­tuigd dat ze als toezichthouders 'in het belang van de Nederlandse on­derneming op moesten staan'. Want, zo was de redenering: het kon toch niet zijn dat een bedrijf dat 2,5 jaar eerder voor 11 miljard was verkocht, werd leeggehaald en voor een belangrijk deel gesloten.

De strijd tegen het massaontslag in Oss heeft niet het meest gewens­te resultaat opgeleverd, maar uit­eindelijk wel een stevigere veranke­ring van Oss binnen het Ameri­kaanse Merck-concern. 'Oss kwam als onderzoekscentrum niet meer voor in het organisatieplaatje van Merck; nu weer wel. Het is een dui­delijke strategische keuze om in Oss een productontwikkelcen­trum te realiseren in plaats van in India of China'. Dat stelt presi­dent-commissaris Paul Brons van­daag in een interview met deze krant (Brabants Dagblad, red.). Meest gewenste resultaat was de overname door het Zuid-Afrikaanse Aspen geweest. Brons spreekt in verband met de overeengekomen geheimhouding overigens nog altijd over 'Partij X'. Moederbedrijf Merck ging daar uit­eindelijk niet in mee omdat het gaandeweg met andere ogen naar Organon was gaan kijken. De strijd om Organon heeft volgens Brons niettemin toch nog veel goe­de dingen opgeleverd. "Alle belang­rijke faciliteiten in Oss en Schaijk kunnen in principe blijven mee­doen en alles wat er is, blijft be­houden voor MSD-Organon of ex­terne partijen die zich melden voor het Life Sciences Park. Er was altijd een goed samenspel tussen de verschillende wetenschappers en technici en dat kan hopelijk zo behouden blijven." In het gesprek roemt de president-commissaris de inzet van alle betrokkenen. Hij hekelt daarentegen de korte ter­mijn aandeelhouderswaarde die grote farmabedrijven onder onaan­vaardbare druk zetten. 'Aandeel­handelaarswaarde' noemt hij het. Afgezet tegen de steeds langere on­derzoekstrajecten zouden paten­ten op nieuwe medicijnen volgens hem langer moeten zijn dan nu het geval is. 'Soms is er maar acht jaar over om een onderzoeksbud­get van één tot anderhalf miljard terug te verdienen.' De presi­dent-commissaris is inmiddels 70 jaar. Tijd, zo vindt hij, om over en­kele maanden afscheid te nemen.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders en Anita de Haas
Dit bericht is 2672 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!