Het gevoel van Organon

Nieuws

29-06-2011  Nieuwe burgemeester Oss is geraakt door massa-ontslag

Felicitaties uit het hele land vinden hun weg naar het Provinciehuis in Den Bosch, waar de nieuwe beoogd burgemeester van Oss nog ambte­naar is: Wobine Buijs. Ze is ge­wend tussen de coulissen te wer­ken, maar treedt straks meer voor het voetlicht. De ochtend na het bekend wor­den van haar voordracht tot burge­meester van Oss zit Wobine Buijs- Glaudemans (50) uit Geldrop weer op haar post, hoog bovenin het Provinciehuis in Den Bosch. Ze is er directielid Econo­mie en Mobiliteit en uit dien hoof­de nauw betrokken bij de ontwik­kelingen rondom MSD. Hoewel ze het niet met zoveel woorden zegt, ligt daarin de basis voor haar gedrevenheid om in Oss te gaan werken als burgemeester. "Als jonge moeder was ik voorzit­ter van een peuterspeelzaal. De mannen van veel leidsters werk­ten bij DAF. Op een zaterdagoch­tend viel een blauwe envelop met het slechte nieuws op hun deur­mat. Ik heb van nabij gezien hoe dat aankwam. Ik vond het heel hard. Dat heeft me diep geraakt." In die zin kan Buijs zich voorstel­len hoe het gezinnen te moede is die hun brood bij MSD/Organon verdienen en nu werkloos wor­den. "Er ligt een link. In Eindho­ven is de klap bij DAF met kracht omgezet om mooie dingen tot stand te brengen. Ik heb grote waardering hoe Oss bezig is dat ook te doen. Ik ben erdoor ge­raakt, het doet iets met me. Dáár ga ik voor, daar wil ik mijn schou­ders onder zetten. Voor mij was het: Oss, of niets."

Buijs zit in het hoofdbestuur van de VVD en wordt de eerste vrou­welijke Osse burgemeester. Wat de beweegredenen exact zijn is uit vertrouwelijkheidsoogpunt nog onbekend, maar de SP in Oss steunt haar kandidatuur niet. Twee uur lang zat de gemeente­raad maandag bijeen en heeft die tijd mogelijk ten volle benut om de socialisten van mening te laten veranderen. Het was vergeefs. Dat een kwart van de gemeente­raad haar niet als de juiste persoon voor Oss beschouwt, geeft Buijs 'geen naar gevoel'. "Ik begrijp dat het voor de SP rauw voelt, er is veel gebeurd voor de partij. Maar mensen van de SP hebben het hart op de juiste plek, en ik ben niet meer dan een moeder met passie." Dat moet, meent zij, op den duur goed komen. Bovendien: "Je hebt het over rollen. Als burgemeester sta ik bóven de partijen. Ik ben niet bang van de houding van de SP, ik ga met alle raadsleden nog in gesprek. Daarom zou ik het jam­mer vinden wanneer de kwestie VVD-SP op de spits gedreven wordt. Ik ben gewoon burgemees­ter en ben er voor allerlei spelers. Ik hoop voor iedereen."

Voor Buijs is haar nieuwe functie de eerste die haar rechtstreeks met het besturen van een gemeente in aanraking brengt. En dan ineens een gemeente met 85.000 inwo­ners, door herindelingen groter dan ooit. Er heerst in de wandel­gangen enige scepsis of het voor haar niet een te grote stap ineens is. "Ik ben er niet bang voor. Als je een stap zet, heb je altijd nog één been op de grond." Ze blijft er heel rustig onder. "Ik heb veel vaste grond onder de voe­ten. Ik ga toch niet springen of zo? Nee, ik voel me prima. Je moet keuzes maken. Er gaat wel heel veel door me heen, nu ik in Oss een positie krijg. Ik ga er samen­werken en heb zoiets van: en nu aan de slag" Het eerste waar Buijs zich op wil gaan richten, is veiligheid. "Als er een ramp gebeurt moet ik leiding kunnen geven. Daar ga ik me dus op voorbereiden. Stap twee is dat ik de mensen ga leren kennen, om me een beeld te vormen."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Verhagen
Dit bericht is 1846 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!