Het gevoel van Organon

Nieuws

01-07-2011  Campus Oss zoekt nog naar miljoenen euro's

Tachtig miljoen euro is er al zeker toegezegd voor het Life Sciences Park in Oss. Maar er zijn nog vele miljoenen, zo niet hon­derden miljoenen euro's meer no­dig om het idee levensvatbaar te maken. Dat stelt in ieder geval Herjan Coe­lingh Bennink, voormalig hoofd van de afdeling onderzoek en ont­wikkeling van het Osse Organon, directeur van het bedrijf Pantarhei en initiatiefnemer van een onder­zoeksbedrijf voor de campus in Oss. Hij loopt met plannen rond 250 mensen in dienst te nemen. "Daarvoor heb ik wel enkele hon­derden miljoenen euro's nodig." Hij heeft wel geldschieters achter de hand, maar die willen de zeker­heid dat anderen ook investeren.

Vandaag is de dag van de waar­heid voor het Life Sciences Park, stellen de mensen die nauw be­trokken zijn bij het opzetten van het park. Bekend wordt gemaakt of er voldoende middelen vrijko­men om de campus voor zelfstan­dige onderzoeksbedrijven, groot en klein, bij MSD/Organon van de grond te trekken. De voortekenen lijken gunstig. Zelf minister Maxi­me Verhagen ( Economische Za­ken) komt er voor naar Oss. Dan maakt hij bekend hoeveel zijn toezegging op het maandag gehou­den congres van de Bra­bant­Zeeuwse Werkgevers (BZW) in Den Bosch concreet inhoudt. Verhagen beloofde dat het rijk óók financieel gaat bijdragen. Maar hij hield de hoogte van de bijdrage nog geheim.

Volgens eerdere berichten draagt het Amerikaanse moederconcern Merck 40 miljoen euro bij. De pro­vincie Brabant en de gemeente Oss zouden eenzelfde bedrag op ta­fel leggen. Oss heeft in ieder geval 500.000 euro in de begroting gere­serveerd, maar de gemeente wil nog dieper in de buidel te tasten. Wethouder Jan van Loon is over­tuigd van de waarde van een cam­pus voor de stad. Volgens bronnen zou de bijdrage van het ministerie van Verhagen marginaal zijn ten opzichte van de al beschikbare 80 miljoen euro. Merck heeft steeds als voorwaarde gesteld dat ook de Nederlandse overheid substantieel over de brug moet komen.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 1723 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!