Het gevoel van Organon

Nieuws

02-07-2011  Startgeld voor Organon-personeel

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) gaat private en publieke partijen polsen voor participatie in een investeringsfonds speciaal voor startende ondernemers in een Life Sciences Park bij MSD Organon in Oss. Jan Pelle, directeur van de BOM, heeft dit gisteren bekendgemaakt in Oss bij de ondertekening van een intentieverklaring voor de oprichting van het Life Sciences Park. De BOM, de provincie Brabant, de gemeente Oss en de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben vrijdag met de intentieverklaring het groene licht gegeven voor het park.

De start van het park is mogelijk, doordat de financiering rond is en doordat circa twintig ideeën voor bedrijfjes in het park, ingediend door ex-onderzoekers van Organon, als levensvatbaar zijn beoordeeld. Het park staat open voor life- sciencesbedrijven uit alle windstreken. Het is echter in eerste instantie bedoeld ter compensatie van de sluiting eind juni van de afdeling onderzoek van Organon door de Amerikaanse moedermaatschappij Merck&Co.

Het park zal in de loop van 2012 gestalte krijgen, uitgroeiend tot een bron van werkgelegenheid voor 250 tot 300 mensen. Om beginnende ondernemers in het park aan investeringskapitaal te helpen, streeft de BOM naar een startkapitaal van €40 mln voor het fonds. De BOM gaat na de zomer overheden, ondernemingen en investeringsmaatschappijen benaderen om bij te dragen.

"We hebben het idee al bij enkele banken neergelegd en de reacties waren positief. Ik heb goede hoop dat dit gaat lukken", aldus BOM-directeur Pelle.

Provincie Brabant zal 'enkele miljoenen inleggen in het investeringsfonds', stelt Bert Pauli, gedeputeerde van de provincie met de portefeuille economische zaken. Het fonds moet voor de zomer van 2012 starten. Daarna hoopt de BOM nog eens €60 mln op te halen. "In dat geval zijn de risico's meer gespreid en gaan de investeringen goed renderen", zegt Pelle.

Voor de oprichting van het park is €80 mln beschikbaar. Zoals deze krant vorige week publiceerde, betaalt Merck hiervan de helft en komt de andere helft van de provincie Noord-Brabant en Oss. Topinstituut Pharma draagt nog eens €1,6 mln bij, zo werd vrijdag bekend, waarvan €1 mln afkomstig is van het ministerie van VWS. Het ministerie van EL&I draagt direct 'enkele miljoenen' bij. Die bijdrage is, zo benadrukken enkele direct betrokkenen, pas deze week toegezegd omdat anders op de persconferentie zou worden gemeld, dat het ministerie niets had bijgedragen.


bron:  Financieel dagblad | Auteur: Henk Engelenburg
Dit bericht is 1931 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!