Het gevoel van Organon

Nieuws

04-07-2011  '3,5 miljoen is verantwoord'

De 3,5 miljoen euro die de ge­meente Oss in het Life Sciences Park (LSP) steekt, is verantwoord. Dat stelt wethouder Jan van Loon (Economische Zaken en Financi­ën). "Het is een ongekende kans voor de stad en helpt de werkgele­genheid." Dat de gemeente op an­dere terreinen fors moet bezuini­gen, is volgens Van Loon een ande­re zaak. Als het Life Sciences Park niet door zou gaan omdat Oss de hand op de knip houdt, zal de stad daar altijd spijt van hebben, stelt de wethouder. Voor de dekking van de gemeente­lijke bijdrage heeft Van Loon voor 500.000 euro het donderdag goed­gekeurde Economische stimule­ringsfonds ter beschikking. De ove­rige drie miljoen haalt de wethou­der uit het grondbedrijf en de alge­mene reserve van de gemeente. "Daar zijn deze reservepotjes ook voor."

Naast het bedrag dat Oss in het Li­fe Sciences Park bij MSD-Organon steekt, dragen ook de provincie en het rijk bij. De ministeries van Eco­nomische Zaken, Landbouw en In­novatie en Volksgezondheid, Wel­zijn en Sport voor enkele miljoe­nen. Het grootste deel van de toe­gezegde 40 miljoen komt van de provincie Brabant. Gedeputeerde Bert Pauli zegt dat hij het benodig­de geld beschikbaar heeft. "Maar ook Gelderland heeft al aangege­ven bij te willen dragen." Met de 40 miljoen van moedercon­cern Merck is er 80 miljoen euro beschikbaar voor de start van het Life Sciences Park. De bijdrage van Merck bestaat voornamelijk uit ap­paratuur. Ook het onderhoud van de machines tot 1 januari 2012 (de beoogde startdatum van het LSP) komt voor rekening van Merck. Het bedrijf houdt daarvoor een club van ongeveer dertig ontslagen onderzoekers nog tot die datum in dienst. De bijdrage van de overheden gaan voornamelijk zitten in de aan­koop van het onroerend goed en het gereed maken van de gebou­wen en het terrein voor de huisves­ting van de kleine bedrijven. "We gaan er bijvoorbeeld bedrijfsverza­melgebouwen van maken", ver­klaart Pauli. Naast de 80 miljoen voor de start van de campus komt er een fonds van 40 miljoen euro, dat later nog met 20 miljoen extra wordt ge­vuld, voor de onderzoeken van de bedrijven op het LSP. Hiervoor heeft de provincie Brabant ook al 20 miljoen beschikbaar gesteld.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 1844 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!