Het gevoel van Organon

Nieuws

08-07-2011  Oss lab wil wereldstandaard zetten

Het Development Center Oss (DCO), zoals de gisteren geo­pende nieuwe afdeling bij MSD-Organon heet, wil binnen het moederbedrijf Merck de we­reldstandaard zetten. Dat vertelt la­borant Chris Swaanen (36) bij een rondleiding in zijn nieuwe werk­omgeving. Het is even omschake­len, maar hij verwacht met de kwa­liteit die Oss altijd leverde, dat het DCO geen tijdelijke afdeling is. "Ik zie bij mijn collega's ook enthou­siasme om iets op te bouwen." David Nicholson, een van de direc­teuren van Research & Develop­ment (R&D) binnen Merck, was voor de aftrap van de afdeling van­uit Amerika naar Oss gekomen. In 1988 kwam hij in dienst bij Orga­non en hij stond jarenlang aan het hoofd van de R&D (Research and Development) van het bedrijf. Na de overname door Sche­ring- Plough en later Merck trad hij toe tot het management in de VS.

De opening van het DCO werd door 350 van de 380 medewerkers bijgewoond. In zijn toespraak ging Nicholson in op de positie van het Osse centrum binnen Merck. "Het is hier in Oss één afdeling onder leiding van Mirjam Mol. Maar de ene afdeling is wel verdeeld in ver­schillende units en die werken op hun beurt weer voor de overeen­komstige afdelingen binnen Merck." Het DCO gaat niet alleen medicijnen ontwikkelen voor op­komende markten, maar ook regis­traties verrichten, evenals onder­zoek naar bijwerkingen en bepaal­de klinische onderzoeken. "En er wordt nog onderzoek afgerond op het gebied van Women's Health."

De opkomende markten zijn on­der meer China, Brazilië, Rusland, India, Mexico en Turkije. Het was misschien logisch geweest om in één van deze landen het ontwik­kelcentrum te stationeren, erkent ook Nicholson. "Het lokale mana­gement in Oss heeft er flink aan ge­trokken en sommige ontwikkelin­gen vielen voor Oss gelukkig sa­men." Uiteindelijk heeft de top van Merck in februari onder lei­ding van Ken Frazier het besluit ge­nomen het DC in Oss te vestigen. Dat was vlak nadat een mogelijke overname van Oss was afgewezen door de Raad van Bestuur. Ni­cholson zegt uiteraard blij te zijn voor Oss. "Ik kom hier veel van mijn voormalige collega's tegen."

Het DCO staat los van de vestiging van het Life Sciences Park (LSP) in Oss. Die campus komt wel in de gebou­wen van MSD-Organon en maakt gebruik van de apparatuur, maar staat geheel los van het bedrijf. "Het zijn allemaal aparte onderne­mingen die veelal onderzoek doen in de vroegste fases van de ontwik­keling van nieuwe geneesmidde­len." Nicholson stelt dat Merck 'na­tuurlijk interesse heeft in veelbelo­vende onderzoeken'. "Maar de be­drijven mogen dat net zo goed aan andere externe partijen verkopen." De afdeling waar Swaanen blijft werken, moet wel een omschake­ling maken ten opzichte van de si­tuatie vóór 1 juli. "Wij verrichtten pre-klinisch onderzoek op dieren, nu gaan we monsters van mense­lijk bloed analyseren. Onder meer kijken hoeveel werkzame stof no­dig is voor een medicijn."

Het DCO is al op 1 juli gestart, maar het bedrijf vond het niet ge­past op die datum, een dag nadat 600 collega's met ontslag gingen, een feestelijke opening te houden.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 2498 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!