Het gevoel van Organon

Nieuws

15-07-2011  Al weer nieuwe banen bij MSD

Bij de farmaceutische produc­tie- afdeling van MSD/Organon in Oss worden al weer nieuwe men­sen aangenomen. Op korte ter­mijn is er werk voor dertig perso­nen. "We gaan de banen in eerste instantie met tijdelijke contracten en uitzendkrachten invullen", stelt directeur Joep Pluymen. Volgens hem is de uitbreiding van personeel te danken aan de nieu­we organisatie en werkwijze van de afdeling. "We hebben aan de ondernemingsraad (OR) om in­stemming gevraagd om hier voortaan in een drieploegendienst te gaan werken." Dat is onder meer nodig omdat er extra volu­me naar Oss is gekomen, laat Pluy­men weten. "En daarom hebben we tevens extra mensen nodig." De productie-afdeling was het eer­ste bedrijfsonderdeel van MSD-Organon dat volgens de nieu­we werkwijze is gaan werken. Daardoor vielen er 175 gedwongen ontslagen. Dat aantal was zo'n 200 minder dan op 8 juli 2010 werd aangekondigd. Het Osse bedrijfson­derdeel is zoals gehoopt beter gaan werken en er komt extra werk naar Oss.

Nog ruim vierhonderd mede­werkers van MSD/ Organon in Oss verliezen hun baan; het merendeel voor het einde van dit jaar. Dat ge­tal noemt directeur Joep Pluymen als hij de stand van begin juli bij het bedrijf opmaakt, nadat er af­scheid is genomen van ruim 500 onderzoekers. Maximaal tweehonderd arbeids­plaatsen gaan verloren bij de grondstoffenproductie, API/ BT en tussen de 200 tot 250 banen verval­len bij ondersteunende afdelingen. Het zijn geen nieuwe cijfers, maar een uitvloeisel van het besluit van 8 juli vorig jaar, waarop het schrap­pen van 2175 arbeidsplaatsen in Oss werd aangekondigd. Door het noemen van dat totale aantal heeft het bedrijf de ellende over zichzelf afgeroepen, stelt Pluy­men nu. "Alleen de sluiting van de onderzoeks- en ontwikkelafde­ling en het vervallen van banen bij ondersteunende diensten was nieuw. De 925 ontslagen bij de pro­ductie- en grondstoffenafdeling waren al bekend." Volgens Pluy­men is vorig jaar alles opgeteld om niet het verwijt te krijgen dat het bedrijf een salamitactiek hanteer­de, oftewel al het slechte nieuws in partjes zou brengen. "Maar het veroorzaakte ook misverstanden."

Vanaf het moment van het noe­men van het getal 2175 is er veel ten goede gekeerd, stelt Pluymen. "Er zijn op productie-afdelingen 400 banen gespaard, het Develop­ment Center Oss met bijna 400 ar­beidsplaatsen is op 1 juli open ge­gaan en er is overeenstemming over het Life Sciences Park, dat vanaf 1 januari 2012 kans biedt aan voormalige MSD-onderzoekers." Met de reorganisaties is het Osse bedrijf niet langer meer een geïnte­greerd farmaceutische bedrijf zoals Organon was, maar een onderdeel van het netwerk van MSD-vesti­gingen wereldwijd.

noot redactie
Dat er meer werk naar Oss komt klopt en dat zal ook meer vacatures opleveren, maar de getallen van medewerkers die zijn vertrokken kloppen niet helemaal. Bij de reorganisatie zijn meer mensen vertrokken dan er volgens de reorganisatie is aangekondigd. Dit komt omdat er onvoldoende mensen uit het 'oude Organon' geplaatst zijn in de nieuwe organisatie. Hierdoor zijn er nog steeds gaten in de organisatie die niet zijn opgevuld. Hierdoor lopen er 2 soorten vacatures door elkaar; die vacatures die nodig zijn om de organsiatie ingevuld te krijgen en die vacatures die ontstaan door nieuw werk dat naar Oss komt. Red.-AH


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 3622 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!