Het gevoel van Organon

Nieuws

23-09-2011  'Ik stapte letterlijk over de doden heen'

Haar bezoek aan het zie­kenhuis van Zuid-Soe­dan maakte veel in­druk. "De geur van het bloed is verschrikkelijk. Dat ver­geet je nooit meer." Toen Suzanne Jansen (47) uit Oss voor haar werk bij MSD informa­tie over anticonceptiemiddelen in het ziekenhuis gaf, zag ze de im­pact van moedersterfte. In Zuid-Soedan overlijdt één op de negen vrouwen als gevolg van de zwangerschap. "Onderweg naar het ziekenhuis overlijden ze door geen of slechte verzorging. Ik stap­te letterlijk over de doden heen." Haar zus Marlou Jansen (35) kreeg een zwangerschapsvergiftiging toen ze zwanger was van haar eer­ste kind. Dat is goedgekomen, maar ze besefte ook dat ze geluk had. "Als ik in een ander land was geboren, dan was ik er nu niet meer. En mijn kindje ook niet."

Vanuit die ervaringen besloten de zussen zich op te geven voor Esta­fette voor Wereldmoeders. Dat is een organisatie die zich inzet om millenniumdoel vijf te halen: het wereldwijd terugdringen van moe­dersterfte. "Hier is het vanzelfspre­kend dat vrouwen goed worden verzorgd tijdens hun zwanger­schap. Maar mijn huisdier wordt nog beter verzorgd dan de zwange­re vrouwen in Zuid-Soedan", ver­telt Suzanne Jansen. "Hier is het een blijde gebeurtenis als je zwan­ger bent, daar is het in veel geval­len een doodstraf." Moedersterfte kan worden tegenge­gaan door bijvoorbeeld voorlich­ting te geven en anticonceptiemid­delen te gebruiken. "Hier hebben we er fabrieken vol van, dus de middelen zijn er. We moeten ze al­leen toepassen", aldus Suzanne.

Zondag staat er een stand van Esta­fette voor Wereldmoeders in het centrum van Oss. Vrouwen kun­nen dan hun zwangere buik laten beschilderen. Ook kunnen vrou­wen een foto uploaden van hun zwangere buik of van hen met hun kinderen. Deze foto's worden aangeboden aan staatssecretaris Ben Knapen van Ontwikkelingssa­menwerking als steunbetuiging om het millenniumdoel te berei­ken. "Het is geen kwestie van geld. Het is een kwestie van betrokken­heid", aldus Marlou. Vandaag rij­den de zussen met vriendinnen en anderen met busjes door Neder­land om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor moedersterfte.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Rose Rijken
Dit bericht is 1972 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!