Het gevoel van Organon

Nieuws

20-10-2011  Actie om de apen van MSD in Oss te redden

Met foto's van Bassie en Adriaan gingen gisteren drie mensen van de Anti Dierproeven Coalitie bij MSD naar binnen. Praten over het lot van de apen die in Oss gebruikt zijn om medicijnen te testen. De ADC, ge­steund door ruim 150 demonstran­ten, wil dat de apen niet aan ande­re laboratoria worden verkocht, maar aan het opvangcentrum van de stichting AAP worden overge­dragen. Net als Bassie en Adriaan, twee apen die nu een goed leven heb­ben en 'echt gelukkig zijn', zegt Ro­bert Molenaar uit Amsterdam, op­richter van ADC. Na zijn gesprek met een directielid en de dieren­arts van MSD toont hij zich tevre­den. MSD heeft volgens hem vol­doende duidelijk gemaakt dat ze het probleem van de 73 apen zeer serieus nemen. "Ik was even bang dat ze al een besluit hadden geno­men, maar dat is niet zo. Ze zitten behoorlijk in dubio", aldus Mole­naar, die denkt dat de maatschap­pelijke druk een rol speelt.

In een verklaring had MSD eerder al aangegeven dat men nog aan het onderzoeken is wat er met de groep apen moet gebeuren en dat het bedrijf daarover in overleg is met 'verschillende deskundige par­tijen'. Een van die partijen is vol­gens Molenaar de Dierenbescher­ming. "MSD heeft tijd gevraagd en wij hebben gezegd dat we die ge­ven, wij wachten even af." MSD zal vóór 1 januari aangeven wat er met de apen gaat gebeuren.

Volgens Molenaar bestaat de kans dat een deel van de apen wordt doorverkocht voor proeven elders, en dat een deel naar de opvang gaat. ADC zou daar tevreden mee zijn. "Elke aap die we kunnen red­den, is er één." Onderzoekers twijfelen in toene­mende mate aan het gebruik van apen als proefdieren. Nadat TNO Delft er al eerder mee is gestopt, heeft ook MSD in Oss, het voorma­lige Organon, zijn laboratorium met proefapen gesloten. Daardoor telt Nederland nu nog iets meer dan 1600 apen die voor medische en biologische proeven worden gebruikt. Vrijwel alle test­apen zitten in het Biomedical Pri­mate Research Centre (BPRC) in Rijswijk. Daarnaast gebruiken de Erasmus Universiteit in Rotter­dam en de Radboud Universiteit in Nijmegen er respectievelijk nog veertig en zestien. Rotterdam heeft de apen onder meer ingezet voor onderzoek naar de Mexicaan­se griep. Nijmegen, dat vooral her­senonderzoek doet, heeft het aan­tal apen de afgelopen jaren terug­gebracht. In februari volgend jaar is er een gesprek met ADC over verder afname.

Het protest gistermiddag in Oss verliep in alle rust. Met drie bus­sen waren de mensen (opvallend veel vrouwen) naar Oss gekomen. Uit Amsterdam, Utrecht en Maas­tricht. De coalitie telde ook aan­hangers in België, de Belg Danny Flies is een van de oprichters. Via e-mails en sociale media als face­book waren mensen opgeroepen naar Oss te komen. Onder hen een heel gezin uit Ede. Jan en Wil­lemien Wijma met kinderen en kleinkinderen. "Ik voerde 35 jaar geleden al dit soort acties", zegt de 76-jarige Willemien. "Ik weet niet of u gelovig bent", zegt Jan, "maar apen zijn net als wij schepsels van Onze Lieve Heer en daar doe je geen proeven mee."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Wim Arts
Dit bericht is 2554 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!