Het gevoel van Organon

Nieuws

05-11-2011  Al 80 ex-Organezen onder dakZe hebben allemaal de over­tuiging een nieuwe baan te vin­den. En ze zeggen allemaal voor nagenoeg alle ontslagen medewer­kers van MSD-Organon te spreken die in het zogenoemde 'outplace­ment' programma zijn opgeno­men. Vanaf 1 juni zijn dat inmid­dels 585 personen. Tachtig van hen hebben al een andere baan ge­vonden, zeventig zitten in een pro­gramma voor het starten van een eigen bedrijf (dat kan iets zijn op het Life Sciences Park of als zzp'er) en 110 mensen zitten in een programma voor 57-plussers.

MSD-Organon heeft het Ameri­kaanse bureau Lee Hecht Harrison (LHH) in de arm genomen om de ontslagen werknemers te begelei­den. Ze doorlopen allemaal een programma van zes maanden. Pro­jectleider Alexander Steegh noemt het tot nu toe behaalde resultaat uitstekend. "We zitten momenteel op veertig procent." Hij zegt dat je het getal van 585 wel in perspectief moet zien. "We hebben mensen die al vanaf juni aan ons programma deelnemen, maar ook die drie da­gen geleden zijn begonnen." Gis­termiddag was er een bijeenkomst voor het Osse bedrijfsleven. Steegh gaf een toelichting en on­dernemers konden een deel van het programma meemaken en met enkele deelnemers praten. "Een van de eerste dingen die wij de mensen leren, is om niet nega­tief over de oude werkgever te pra­ten." Iets dat de ontslagen medewerkers beamen. "Natuurlijk heb je enige weerstand opgebouwd tegen het bedrijf. Zeker omdat de onzeker­heid lang heeft geduurd", zegt Mar­tin de Kort. Hij zegt dat je het af­scheid ook echt moet verwerken. "In een sollicitatiegesprek dat ik kort geleden heb gehad, heb ik juist de elementen van MSD die bruikbaar waren voor mij naar vo­ren gebracht", zegt Leo Ballering. Hij was vijftien jaar actief bij Orga­non. Ballering is net als de ande­ren positief over de begeleiding. "Je krijgt zelfvertrouwen en rust. De gesprekken lopen beter. Voor­heen zei ik altijd ja en amen tij­dens een sollicitatiegesprek en nu kom ik meer voor mezelf op."

Hoewel Jos de Man, die bijna 24 jaar bij MSD-Organon werkte, ei­genlijk al een nieuwe baan heeft, volgt hij toch het begeleidingspro­gramma. "Je krijgt veel bagage mee. En ik ga nu werken op een bedrijf dat op het Life Sciences Park komt. Maar je weet nooit hoe de situatie over bijvoorbeeld drie jaar is. En dan heb ik in ieder geval instrumenten en handvatten om dan een nieuwe baan te vinden."

De ex-MSD'ers krijgen voorgescho­teld dat netwerken de meeste kans op succes biedt. Zeventig procent van de mensen die thuis komen te zitten, weet via relaties weer aan een baan te geraken, stelt Steegh van LHH. "Netwerken betekent in eerste instanties familie, vrienden, oud-studiegenoten en kennissen aanspreken." Dat de ondersteuning werkt, mer­ken de ex-medewerkers van MSD-Organon regelmatig. "Vorige week kregen we al weer chocolade­bollen van iemand die een baan had gevonden", meldt Jan de Bruijn die tien jaar bij het Osse be­drijf werkte. En ze lopen met eni­ge regelmaat langs de 'succeswand' in het begeleidingscentrum aan de Kloosterstraat. Iedereen die werk vindt, krijgt daar een plaatsje in de vorm van een delftsblauwe herin­nering.

Hoofd personeelszaken van MSD Jack Hoeven stelde gisteren dat het ondersteuningsprogramma ook wel echt noodzakelijk is geweest, gezien de historie van het bedrijf. "Het is niet niks wat Oss is overko­men. Voor de eerste overname door Schering-Plough werkten er bij Organon in Oss bijna 5400 per­sonen, als alle reorganisaties zijn af­gerond zijn dat er nog 3100." Hij zegt dat het maar goed was dat er een rijke moeder in Amerika zat met een goed sociaal plan.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 2766 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!