Het gevoel van Organon

Nieuws

16-11-2011  Oss stopt 4,6 miljoen in Life Sciences Park

De gemeente Oss stopt 4,6 miljoen euro in het opstarten van het Life Sciences Park. Dat is ruim een miljoen euro meer dan B en W tot nog toe dachten aan het LSP kwijt te zijn in de opstartfase. Dat heeft wethouder Jan van Loon gistermiddag bekendgemaakt. Oss stopt 2,3 miljoen euro in het bedrijf LSP Vastgoed, dat alle ge­bouwen van MSD over gaat ne­men. In totaal kost de overname van alle MSD-gebouwen 18,2 mil­joen euro. De provincie (ongeveer 4,6 miljoen euro) en de BOM (Bra­bantse Ontwikkelingsmaatschap­pij) steken ook geld in het vast­goedbedrijf. Volgens Jan van Loon wordt ook nog gezocht naar een vierde partij die geld in LSP Vast­goed wil steken. De wethouder erkent dat daar een risico in zit, maar gaat ervan uit een deel van dat geld terug te krij­gen. "Deskundigen hebben ons ge­adviseerd dat vastgoed in principe vijftien jaar vast te houden, en dan pas te verkopen. Tegen die tijd moet de markt weer zijn aange­trokken en moeten we een maxi­male opbrengst kunnen krijgen." Omdat de gemeente Oss door de verkoop van de gebouwen op ter­mijn weer geld moet kunnen ver­dienen, denkt Van Loon toch weer op de 3,5 miljoen euro uit te ko­men die het college in eerste in­stantie heeft genoemd. De overige 2,3 miljoen euro be­schouwt Van Loon als aanloopver­liezen: "Dat geld zijn we kwijt." Voor het Life Sciences Park wor­den aanloopverliezen van in totaal 12,4 miljoen verwacht. "Niet alle gebouwen zullen meteen bezet worden. Bovendien hoeven star­tende bedrijven de eerste tijd geen huur te betalen", verklaart Van Loon een deel van die verliezen.

Morgen wordt de gemeenteraad in beslotenheid bijgepraat door Van Loon. "Ik wil toch van de raad ho­ren of we zo op de goede weg zit­ten." Donderdag 1 december is er een openbare commissievergade­ring over het LSP. De gemeente­raad kan dan op 8 december een besluit nemen, waarna het park op 1 januari van start kan gaan.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Dan Wildeman
Dit bericht is 2186 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!