Het gevoel van Organon

Nieuws

25-11-2011  Twijfels bij risico Life Sciences Park

Volgende week donderdag praat de gemeenteraad van Oss voor het eerst in het openbaar over het Life Sciences Park. Bij een belronde blijkt een meerderheid in de raad positief over de plan­nen, maar er zijn een hoop vra­gen over de risico's. De grootste partijen in de ge­meenteraad van Oss zijn positief over de plannen rond het Life Sciences Park maar zetten vraagte­kens bij de voorgestelde financie­ring en de risico’s die Oss daarmee loopt. Dat blijkt bij navraag onder de fractievoorzitters. Zo zegt Frank den Brok (VDG) de risico's die de gemeente loopt een lastig verhaal te vinden. "Het gaat om veel geld, in totaal 4,6 miljoen euro, waarvan we een deel niet te­rug gaan krijgen. Het probleem is echter dat we niet weten hoeveel geld het gaat kosten als we niet in het Life Sciences Park gaan investe­ren. Wat kost dat aan werkgelegen­heid, zowel rechtstreeks als indi­rect bij buurtsupers en dat soort zaken? Mijn grootste worsteling is de onzekerheid of alle 22 huurders die voorzien zijn hun financiering rond krijgen en dus zullen teke­nen."

Paul Peters van oppositiepartij SP vindt dat Oss net als de provincie het bedrag om de aanloopverlie­zen van het park af te dekken, niet als subsidie moet verstrekken, maar als achtergestelde lening. "Dan heb je in elk geval nog kans dat je er iets van terugziet." Peters is bang dat wethouder Jan van Loon te rooskleurig naar de zaak kijkt. PvdA-fractieleider Patrice van Gef­fen zegt heel blij te zijn met het project. Hij stelt echter net als de SP voor dat Oss de 2,3 miljoen eu­ro voor de aanloopverliezen in de vorm van een lening ter beschik­king stelt. "Bovendien willen wij als voorwaarde stellen dat de laboratoriumschool een goede plek krijgt op het LSP. Nu zit die nog in een gebouw van Merck in de Sweelinckstraat. Gezien het bedrag dat wij in LSP Vastgoed steken, mogen wij goede huisvesting voor die school verlangen."

Ook Gé Wagemakers (VVD) voelt meer voor een lening dan voor een subsidie voor de aanloopverlie­ze. Daarnaast heeft hij vorige week tijdens een besloten commissiever­gadering over het park duidelijk­heid gevraagd over hoe het komt dat een commissie van wijzen de aanloopverliezen op 20 miljoen eu­ro inschat, terwijl provincie en ge­meente dat verlies op ruim 12 mil­joen houden. "En ik mis de betrok­kenheid en de bijdrage van het mi­nisterie in dit verhaal", zegt Wage­makers. Alleen Toon Jaspers (CDA) is al zo­ver dat hij zeker weet dat zijn par­tij fiat gaat geven voor het plan. "De risico's zijn behoorlijk, maar voor ons staat de werkgelegenheid voorop. Als je niks doet, weet je ze­ker dat dat ook geld kost."

De gemeenteraad heeft 1 decem­ber een extra vergadering over de plannen voor het LSP.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Dan Wildeman
Dit bericht is 2918 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!