Het gevoel van Organon

Nieuws

02-12-2011  Oss: bijdrage rijk teleurstellend

Schaars, teleurstellend en be­schamend. Enkele kwalificaties die Osse raadsfracties gisteren bezig­den over de bijdrage van het minis­terie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het Os­se Life Sciences Park (OLSP). En dat terwijl minister Maxime Verha­gen toch te koop loopt met het idee om innovatieve bedrijven in de farmaceutische branche een kans te geven in Oss. "Veel ge­schreeuw, weinig wol", aldus Ma­thieu Raemaekers (PvdA) gister­avond in een extra commissiever­gadering. De bijeenkomst was speciaal uitge­schreven om advies te krijgen over de steun van de gemeente Oss aan het Life Sciences Park. Tegen de Osse bijdrage van 4,6 miljoen euro steekt de bijdrage van het rijk van 1,6 miljoen schril af, was de algehe­le opvatting van de fracties. Onder druk van de andere partijen deed CDA'er Jan van Thiel de toezeg­ging nog eens met Den Haag te bellen om zijn partijgenoten en de minister op andere gedachten te brengen. Ook de VVD moet van de andere partijen nog eens bij mi­nister- president Mark Rutte aan­kloppen.

Net zo unaniem als de fracties de rijksbijdrage veroordeelden, zo eensgezind waren ze in hun steun aan wethouder Jan van Loon (Eco­nomische Zaken en Financiën) om de 4,6 miljoen euro beschik­baar te stellen. Wel heeft Van Loon op aandringen van de par­tijen de aanvankelijke subsidie om­gezet in een achtergestelde rentelo­ze lening aan het OLSP. Dat geeft Oss nog een theoretische mogelijk­heid dat er geld terugkomt als de campus een groot succes wordt. Ondanks dat de wethouder zeer positief is over de kans van slagen, verwacht hij niet dat Oss het tota­le bedrag zal terugkrijgen. "Maar het aantal kandidaten dat zich op het OLSP wil vestigingen neemt nog bijna dagelijks toe", zei de wethouder. Sprak hij vorige week nog van 22 geïnteresseerde bedrijven en starters, nu zijn er al 35 verzoeken binnen om zich op de campus te mogen vestigen. Guido Zaman en Rogier Buijsman behoren tot de kandidaat-bedrij­ven.

Zaman lichtte het initiatief gisteravond als inspreker toe. "We hebben het bedrijf Netherlands Translational Research Center op­gericht." Zamen en zijn partner zijn twee oud-medewerkers van MSD-Orga­non. Ze willen op 1 januari op het OLSP beginnen en denken in de loop van het jaar uit te groeien tot een bedrijf met twintig medewer­kers. "We werken samen met on­der meer het kankerinstituut en universiteiten en hebben al voor twee projecten een subsidie weten te krijgen."

Ook voorzitter Jos van den Hurk van de Osse Industriële Kring wees de partijen op het belang van het OLSP voor Oss. "Het park zet Oss stevig op de kaart als een inno­vatief cluster op het gebied van far­ma en health." Toch loopt Oss aanzienlijke risi­co's weet de Osse raad en erkende ook Van Loon. "Ook is het een uitgelezen kans voor de werkgelegenheid, econo­mie en innovatie. Maar misschien zullen toekomstige gemeente­raden met gemengde gevoelens te­rugkijken op onze steun nu", stel­de Joop van Orsouw (TON).

De motie van de PvdA om de mid­delbare laboratoriumschool van ROC de Leijgraaf een plek te ge­ven op het OLSP is overbodig, von­den de andere partijen. Zeker na de toezegging van Van Loon dat hij zich gaat inzetten voor het be­houd van de school voor Oss. "Op of nabij het OLSP."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 3322 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!