Het gevoel van Organon

Nieuws

14-12-2011  MSD-ers steken de handen uit de mouwen

Zo'n 130 medewerkers van MSD in Oss bezorgen inwoners van Oss die het hard nodig heb­ben, een bijzondere kerst in het ka­der van 'Handen uit de Mouwen'. Met die vrijwilligersactie, waar­mee het hele jaar al projecten zijn uitgevoerd, wil het MSD-perso­neel blijk geven van zijn maat­schappelijke betrokkenheid. Het steekt de helpende hand uit naar diverse organisaties en goede doe­len in en rond Oss. Alle mensen die de tijdelijke on­dersteuning van de Voedselbank Oss nodig hebben krijgen morgen - donderdag 15 december - een 'ge­zellig en lekker' kerstfeest aangebo­den. Gisteren gingen MSD'ers al 'kerstwinkelen' met cliënten van De Zonnebloem in de regio Oss. Bij Heelwijk-bewoners in Heesch werd, ook gisteren, 'de kerstbele­ving' aangewakkerd. Kinderen die het hard nodig hebben wordt van­daag in Amarant in Herpen een speciaal kerstfeest aangeboden, en samen met Stichting Platform Re­gio Oss Tegen Armoede bezorgt MSD kinderen vandaag een mooie feestmiddag. Als slot van 'Handen uit de Mouwen' gaat het MSD-per­soneel met bewoners van verpleeg­huis De Wellen in Oss komende vrijdag voor een kerstfeest naar de Groene Engel.

MSD licht toe dat zijn personeel elk jaar een dag kan klussen of bij­voorbeeld een dagje er op uit gaan met de bewoners van een verzor­gingstehuis. Daarbij neemt het be­drijf ook bijkomende kosten - zoals klusmateriaal, catering, de bus voor een dagje uit - voor zijn reke­ning. MSD is in Haarlem al vanaf 2004 actief met het project 'Han­den uit de Mouwen', en sinds 2011 ook in Oss. In totaal steken onge­veer 500 medewerkers in Oss en 300 mensen in Haarlem dit jaar de 'Handen uit de Mouwen'.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Verhagen
Dit bericht is 3048 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!