Het gevoel van Organon

Nieuws

28-07-2010  'Merck mag Organon-divisie nog niet sluiten'

 Paul Brons, voorzitter Raad van Commissarissen van MSD-Organon
Paul Brons
Fotograaf: Peter van Huijkelom
Bron: Brabants Dagblad
De raad van commissarissen van Organon BioSciences is nog niet formeel geïnformeerd door de directie van MSD over het voornemen van het Amerikaanse moederbedrijf Merck om de research & development-afdeling (R&D) in Oss te sluiten en ruim 2.100 werknemers op straat te zetten. "De beslissing van Merck hebben wij en de ondernemingsraad nog niet getoetst en kan daarom nog niet worden uitgevoerd." Dit zegt Paul Brons, president-commissaris van Organon.

De sluiting van de laboratoria in Oss is dus nog geen gelopen race?

"Nee, inderdaad. De wet schrijft voor dat de ondernemingsraad tijdig op de hoogte gebracht moet worden van beslissingen, zodat er een reële kans is om nog invloed uit te oefenen op die besluiten. Wij moeten er als commissarissen op toezien dat de Nederlandse directie de juiste procedures volgt op het gebied van medezeggenschap en stellen nu vast dat dit niet het geval is."

Is er grond om de beslissing van Merck aan te vechten?

"Wij denken van wel. Merck voert bijvoorbeeld aan dat er wereldwijd te veel onderzoekslocaties zijn na de overname van Schering-Plough en dat de onderzoekslocaties in Amerike beter zijn. Waarom hebben ze die overname dan gedaan? Het punt is dat wij die informatie nog niet hebben gekregen en hebben kunnen toetsen. We weten dus ook niet of de alternatieven voldoende zijn onderzocht."

Zijn uw bezwaren bekend bij MSD Nederland?

"Wij zijn zelf pas daags voor de aankondiging van het besluit van Merck op 8 juli informeel geïnformeerd. Nota bene op ons eigen verzoek. Sindsdien hebben wij officieel niets meer gehoord. We begrijpen dat we op 23 augustus informatie over Mercks besluit mogen verwachten. Het is prima dat dit wat langer duurt, maar dan moet je niet al beginnen met de uitvoering van het besluit."

Wat bedoelt u daarmee?

"Vanuit de farmaceutische wereld heb ik gehoord dat onderdelen van de activiteiten in Oss al via een 'dataroom' (een soort geheime etalage via internet, red.) worden aangeboden. Bovendien is er al samen met de overheid een taskforce opgericht om de mogelijkheden van een soort vervangend sciencepark te onderzoeken. Overigens mag de ondernemingsraad ondanks herhaaldelijk verzoek niet in dat beleidsoverleg participeren."

Een doorstart via een sciencepark in Oss is dus een wassen neus?

"Dat hoort u mij niet zeggen. Maar uit de analistenverslagen over Merck maak ik op dat het hun bij de overname van Organon-Schering-Plough te doen was om een paar grotere producten van Organon. Merck is de R&D-pijplijnen gaan opkopen omdat hun eigen R&D er niet in geslaagd is om tijdig nieuwe blockbusters te ontwikkelen."

Er was geen echte ambitie om Oss overeind te houden?

"Nee, zo te zien moet de kip met de gouden eieren worden geslacht om die paar grote producten te verwerven. De rest van de activiteiten wordt door Merck kennelijk beschouwd als klein grut en in de etalage gezet of ontmanteld. De kracht van Organon was juist de multidisciplinaire samenhang tussen al die activiteiten. Die gaat dan weg. Als je de business elimineert en de mensen ontslaat, is er nauwelijks een samenhangende basis voor een sciencepark er omheen."

Bent u niet bang dat u de werknemers in Oss valse hoop geeft?

"Nee. En al zou dat zo zijn, dan is dat nog geen reden om niet aan de bel te trekken. De trein dendert maar door zonder dat iemand in de beslissingen wordt betrokken. Dat hoort niet. Ook de Nederlandse regering zou daartegen moeten optreden. Men doet alsof de zaak al gesloten is, maar daar verzetten wij als commissarissen ons tegen."


bron:  Paul_Brons.jpg | Auteur: Carlijne Vos
Dit bericht is 1643 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!