Het gevoel van Organon

Nieuws

02-09-2010  Bij MSD/Organon is het of ze momenteel op 2 borden schaken

Op twee borden wordt er momenteel ge­schaakt over MSD/Organon in Oss. Enerzijds kruisen advocaten van­daag voor de Ondernemingskamer in Amsterdam de degens over het besluit van de Amerikaanse direc­tie van het bedrijf om 2175 van de 4400 werknemers te ontslaan. Daarnaast zijn externe partijen aan het bestuderen of zij het Osse bedrijf kunnen overnemen. Vanmiddag om 14.00 uur dient in ieder geval het geding dat door de ondernemingsraad (OR) is aange­spannen. De raad voelt zich gepasseerd door het bestuur. Pas een uur voordat het personeel op 8 juli is ingelicht, kreeg de OR het besluit te horen. Volgens de OR is dit in strijd met de Nederlandse wetgeving, waar­bij de ondernemingsraad op een zodanig tijdstip ingelicht moet worden dat haar advies nog van in­vloed kan zijn op het uiteindelijke besluit.

Ook de raad van commissarissen (RvC) voelt zich gepasseerd door de Amerikaanse directie. Daarom heeft de RvC inmiddels gesteld dat het reorganisatiebesluit niet uit­gevoerd mag worden. Vanuit Ame­rika is er nog niet gereageerd op de­ze eis, laat RvC-advocaat Peter Wakkie weten. De Bossche advocaat Hanneke van Haarlem van kantoor Van Zinniq Bergmann, gespecialiseerd in on­dernemingsrecht, zegt niet te kun­nen voorspellen hoe de rechters het geding gaan beoordelen. "Was het een Nederlands bedrijf ge­weest, dan was de bestuurder ze­ker teruggefloten." Maar nu het om een buitenlands hoofdkantoor gaat, is het volgens haar de vraag of de buitenlandclau­sule van deWet op de Ondernemingsraden ook geldt. Eerder stelde hoogleraar Antoine Jacobs (Universiteit van Tilburg) in het Brabants Dagblad dat de Amerikaanse moedermaatschappij wel degelijk onder de Nederlandse wetgeving valt.

Mocht de rechter de OR van MSD/Organon in het gelijk stel­len, dan is het de vraag hoe de Amerikanen verder handelen. Het bestuur kan alsnog een procedu­reel juiste adviesaanvraag indienen en deze na een eventueel negatief advies van de OR alsnog uitvoe­ren. Maar het kan ook zijn dat de Ame­rikaanse directie definitief van de Osse vestiging af wil.

Naar verluidt hebben zich meerde­re kandidaten gemeld voor het overnemen van delen van dan wel het gehele oude Organon. Voorzit­ter van de RvC, Paul Brons, zegt nog inhoudelijk geen commentaar te hebben over mogelijke overnamekandidaten. "We zijn, tot nog toe, ook niet betrokken in het over­leg over alternatieven door het be­stuur van MSD." Hij heeft wel na­men voorbij horen komen. Ook de ondernemingsraad is zijde­lings op de hoogte van initiatie­ven.

OR-lid Iris van Dinther zegt dat een overname door een derde par­tij niet is uit te sluiten. De gang naar de Ondernemingskamer kan dan een belangrijke zet zijn ge­weest omdat de OR hiermee tijd heeft gewonnen, waardoor geen enkele activiteit al naar Amerika is overgeplaatst en het Osse bedrijf in tact is gebleven. Organon is na­melijk alleen interessant voor een partij als zowel de afdeling onder­zoek en ontwikkeling als de pro­ductie in huis is.

Naschrift: Vanochtend, na de publicatie van dit artikel, werd bekend dat de rechtzaak is uitgesteld of zelfs helemaal komt te vervallen. De OR en MSD gaan in overleg om te komen tot een oplossing


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Van een verslaggever
Dit bericht is 1614 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!