Het gevoel van Organon

Nieuws

02-09-2010  Oss 'jankt' uit volle borst mee bij Vierde Beeld

Personeel van Organon zingt het ‘ janklied’ tijdens Het Vierde Beeld.
Zingen bij Vierde Beeld
Fotograaf: Ruud Rogier
Bron: Brabants Dagblad
Hoe bedenk je elk jaar voor de voorstelling van Het Vierde Beeld weer een nieuw thema dat aan­slaat? Bij de SP kennen ze blijk­baar een gouden formule, want ook gisteravond was het plein voor de Grote Kerk weer afgeladen vol smartlapliefhebbers. Of mis­schien geen echte smartlapfans, maar dan toch in ieder geval men­sen die geloven in de bindende kracht van dat Vierde Beeld. De vijfhonderd stoelen zijn ruim voor aanvang al bezet, de overige 200 mensen maken er geen punt van dat ze moeten staan. De eerste helft van cabaretduo Ernesto & Marcellino is ingehuurd om de drie optredende bands aan elkaar te praten en voor de afwisseling heeft deze een stel collega’s ‘meege­bracht’. Met een bril, pruik of hoed maar vooral door zijn hou­ding en stem verandert Ernesto haast moeiteloos in Jules Deelder, Bart Chabot, vader Abraham, Keith Bakker, Snip en Snap of Toon Hermans. Met smartlapge­dichten of – verhaaltjes praat hij het publiek naar de volgende gig.

De eerste daarvan komt voor reke­ning van de Osse formatie De Smartlappers. In kleine bezetting ­met slechts vijf mensen - warmen zij het publiek op. Dat valt nog te­gen, de eerste rijen willen nog wel inhaken en meedeinen, maar daar­achter blijft het opvallend stil. Pas bij de finalemedley komen de eer­ste meezingers en gaan er wat han­den de lucht in, maar helemaal aan het einde staat het publiek dan toch nog massaal mee te dei­nen.

Niet officieel geprogrammeerd maar voor veel aanwezigen het be­langrijkste optreden van de avond is het gelegenheidskoor van Orga­non met een janklied en een strijd­lied, zoals ze het zelf noemen. Op de melodie van 'Ach vader lief' ver­halen ze over de verkwanseling van het bedrijf, gevolgd door een lied waaruit blijkt dat deze strijd voorlopig nog niet gestreden is.

En verder gaat het, met de 4- tuoze matroze: lekker swingend op viool en tenorsax met melodieën die aan de Balkan doen denken. Voor deze gelegenheid passen de muzi­kanten de Amsterdamse teksten aan de Osse situatie aan en eigen­lijk klinkt dat - ondanks het hoofd­stedelijke accent - ook lekker.

De avond wordt afgesloten met De Nacht van de natte Zakdoeken, de formatie die er om bekend staat dat ze ter plaatse aankomen­de zangers uit het publiek recrute­ren. Onder het motto 'Wij gaan vanavond bewijzen dat iedereen een ster kan zijn, zelfs in Oss' trek­ken ze de een na de ander het po­dium op. Enige ervaring of oefe­ning is niet vereist, eigenlijk zelfs niet gewenst. Want hoe stunteli­ger of valser het klinkt, hoe en­thousiaster de reacties.


bron:  Organon-zingt-bij-vierde-beeld.jpg | Auteur: Manjo van Boxtel
Dit bericht is 1567 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!