Het gevoel van Organon

Nieuws

03-09-2010  Dagelijkse trip blijft doorgaan

De Organonmedewerkers die da­gelijks door Oss lopen, houden hun actie vol ook al bereikte de OR gisteren een compromis met de directie. De onzekerheid blijft namelijk, aldus de initiatief­nemers. Burgemeester Klitsie noemt het uitstel 'positief'. Ze lopen vandaag toch met een iets ander gevoel. Het bereikte compromis om de reorganisatie bij Organon in Oss tot 31 decem­ber uit te stellen, stemt de zes deel­nemers aan de dagelijkse tocht 'Het gezicht van Organon' hoop­vol. "Maar de onzekerheid blijft", zegt Hans Jansen. Hij is wel blij dat het personeel via de onderne­mingsraad en de raad van commis­sarissen nu toch betrokken wordt bij de toekomst. Collega-wandelaar Gert Kerry hoopt dat deze vier maanden uit­stel de strijdvaardigheid van het personeel niet doet doodbloeden. „Nu zitten we nog vol passie en woede.”

De dagelijkse tocht, die op 11 au­gustus begon, blijft gewoon door­gaan. "De onzekerheid blijft be­staan en het is belangrijk dat er aandacht blijft", aldus woordvoer­der van het actiecomité Martin Smit.

Jansen, 34 jaar bij Organon, werkt op de met sluiting bedreigde afde­ling onderzoek en ontwikkeling. Hoewel er volop wordt gespecu­leerd over verkoop van zijn be­drijf, twijfelt hij over de haalbaar­heid hiervan. "Als MSD de paten­ten van nieuwe medicijnen houdt, dan zal het moeilijk zijn een koper te vinden."

De Osse burgemeester Herman Klitsie noemt de opschorting van het besluit een positief bericht. "Het betekent dat er meer tijd is om ons intensief te blijven inzet­ten voor het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid en on­dernemerschap in Oss én de re­gio", laat hij weten.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 1657 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!