Het gevoel van Organon

Nieuws

04-09-2010  'Nederlandse koper beste voor Organon'

Volgens de Utrechtse hoogleraar Hans Schenk is het Osse Orga­non vooralsnog het beste uit met een Nederlandse overname kandidaat. Naast twee Neder­landse initiatieven zijn er Japan­se bedrijven geïnteresseerd in de Osse farmaceut. Organon kan het beste als zelfstandig Nederlands bedrijf door­gaan. Deze voorkeur spreekt de Utrechtse hoogleraar economie Hans Schenk uit. Hij was in 2007 adviseur van de ondernemingsraad (OR) van Organon Bioscience bij de voorgenomen beursgang. Schenk vraagt zich af of een Japans bedrijf zijn interesse wel doorzet. "Destijds bij de ondergang van Fok­ker waren er kandidaten uit China, Japan, Rusland en Canada om het bedrijf voor te zetten. Maar uit geen van die landen kwam de red­ding." Organon in Oss heeft tot 31 december van dit jaar de tijd om een oplossing te vinden voor het gerezen conflict. Het Amerikaans moederconcern wil namelijk de Os­se vestiging fors afslanken, 2175 van de 4400 personeelsleden en de af­deling onderzoek en ontwikkeling overplaatsen naar Amerika. Zowel de OR als de Raad van Commissa­rissen hebben zich verzet tegen de reorganisatie.

Schenks voorkeur gaat vooralsnog uit naar een Nederlandse partij in combinatie met een management buy-out. De beursgang ging in maart 2007 op het laatste moment niet door omdat Schering-Plough met een niet te weigeren bod van 11 miljard euro kwam, terwijl Akzo-Nobel de farmaceutische tak zelf op 9 miljard had getaxeerd. Volgens Schenk is de markt sinds 2007 wel behoorlijk veranderd. "Als Organon destijds naar de beurs was gebracht, dan zou het concern op dit moment ook niet meer zelfstandig zijn geweest", schat de hoogleraar in. "De Ameri­kaanse farmaceutische bedrijven als Pfizer, Schering-Plough en Mer­ck waren in die jaren op overname pad, nu de markt is ingezakt en er de nodige overnames zijn geweest, is de kans dat Organon als zelfstan­dig bedrijf kan voortbestaan veel groter."

Dat Organon door de twee overna­mes ontdaan is van een verkoopap­paraat en buitenlandse vestigingen, is volgens Schenk geen al te groot probleem. Ook zou een zelfstandig bedrijf in Nederland zich voor de verkooporganisatie kunnen aanslui­ten bij een ander bestaand bedrijf. Hiervoor zouden zich andere ook al Aziatische bedrijven hebben ge­meld.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 1720 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!