Het gevoel van Organon

Nieuws

20-07-2010  Taskforce gaat aan de slag met Life Sciences Park in Oss

MSD en de overheid hebben een taskforce opgericht die zich gaat bezighouden met het opzetten van een Life Sciences Park in Oss. Deze taskforce heeft gisteren voor het eerst vergaderd in Oss. Belangrijkste doelen van de taskforce zijn het opstellen van een business plan en het aantrekken van activiteiten voor een Life Sciences Park in Oss. Het business plan zal naar verwachting in december 2010 gereed zijn. De taskforce wordt geleid door Hans Kortlever, senior vice president en regionaal directeur voor Midden-Europa, en bestaat verder uit vertegenwoordigers van de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid Welzijn en Sport, de provincie Noord Brabant, de BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij), de gemeente Oss en Roland Berger Strategy Consultants.

MSD heeft op 8 juli jl. aangekondigd dat er als gevolg van een wereldwijd herstructurerings­programma voor het eind van 2012 naar verwachting 2.175 van de huidige 4.500 banen in Oss verloren gaan, waarvan een aanzienlijk deel in Research & Development (R&D). MSD heeft tevens aangegeven initiatieven te onderzoeken om de impact van de aangekondigde banenreductie in Oss te verzachten. De mogelijkheid tot het opzetten van een Life Sciences Park Oss op een deel van de huidige locatie van MSD in Oss, in één of meerdere samenwerkingsverbanden, wordt nu door de taskforce verder onderzocht en uitgewerkt in een business plan. Het initiatief voor een Life Sciences Park zou moeten leiden tot het behoud van een deel van de hoogwaardige werkgelegenheid en unieke kennis voor de regio en voor Nederland. De bedoeling is dat er op het park nieuwe innovatieve bedrijvigheid ontstaat in kleine en wellicht grotere zelfstandige bedrijven.

"In Oss is altijd hoogwaardig onderzoek verricht en de kwaliteit van ons werk en onze medewerkers is hoog. We zijn dan ook verheugd dat er grote interesse is in ons plan om een Life Sciences Park in Oss op te richten," aldus Hans Kortlever. "De grote belangstelling blijkt ook uit de samenstelling van de taskforce waarin belangrijke partners, die nodig zijn om succesvol te zijn, participeren. Daarnaast hebben universiteiten, andere science parks, diverse brancheorganisaties en fondsen aangegeven geïnteresseerd te zijn in het initiatief. Van hun kennis en kunde zullen wij graag gebruik maken. Als initiatiefnemer stelt MSD menskracht en expertise beschikbaar. Tevens zijn wij bereid een substantiële investering te doen in het opzetten van een Life Sciences Park Oss". MSD wordt bij de ontwikkeling van de plannen ondersteund door Roland Berger Strategy Consultants (RBSC). Dit strategisch adviesbureau heeft ruime ervaring op het gebied van Life Sciences en het opzetten van publiek private partnerships.

Nu al blijkt dat er grote belangstelling is voor het indienen van plannen voor mogelijke activiteiten in een Life Sciences Park – ook bij medewerkers die na vertrek bij MSD zelfstandig aan de slag willen op het park. Er komt een informatieloket van de taskforce waar MSD medewerkers en externe partijen hun ideeën en plannen voor activiteiten kunnen indienen. Na de zomer zal nadere informatie volgen over de precieze wijze waarop dit kan gebeuren. Uiteraard wordt de haalbaarheid van elk plan zorgvuldig getoetst door een daarvoor ingestelde commissie, die tevens zal aangeven hoe om te gaan met plannen die elkaar mogelijk bijten.

Tevens is een tweede taskforce van start gegaan, onder leiding van de provincie Noord Brabant, die zich primair richt op de werkgelegenheid. Deze taskforce Werkgelegenheid richt zich op het begeleiden van personeel naar werk, al dan niet via overheidsregelingen (korte termijn), en verkent hoe in de toekomst de uitstroom van kennis/personeel beperkt kan worden (lange termijn).

Samenstelling taskforce Life Sciences Park:
Hans Kortlever (Senior Vice President en Regionaal Directeur Midden-Europa MSD)
Benno van Dongen ( Partner Roland Berger Strategy Consultants)
Guido Landheer (Directeur Ondernemen Ministerie van Economische Zaken)
Hugo Hurts (Directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
Jan Pelle (Directeur Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij)
Lily Jacobs (Gedeputeerde Economie, Duurzaamheid en Arbeidsmarktbeleid Provincie Noord-Brabant)
Jan van Loon (Wethouder Economische Zaken Gemeente Oss).


bron:  MSD | Auteur: MSD
Dit bericht is 1572 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!