Het gevoel van Organon

Nieuws

01-09-2010  Commissie over Life Sciene Park MSD

Een Commissie van Wijzen gaat de overheid adviseren over de plannen voor het mogelijke behoud van kennis en werkgelegenheid van Organon in Nederland. De Commissie is geïnstalleerd op initiatief van de Provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken. De Commissie van Wijzen zal een oordeel geven over de plannen waarmee de Taskforce Life Science Park later dit jaar gaat komen. De Taskforce is een initiatief van MSD waarin naast de Provincie en het ministerie van EZ ook de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en de Gemeente Oss deelnemen.

De rol van de overheden is tweeledig; ze zijn enerzijds betrokken bij de planvorming van de Taskforce Life Science Park, anderzijds moeten de overheden een afweging maken over het faciliteren en ondersteunen van mogelijk nieuwe initiatieven. Reden te meer om een Commissie van Wijzen te benoemen die het businessplan en mogelijke varianten vanuit een bedrijfseconomische optiek beoordeelt op levensvatbaarheid, bijdrage aan het strategisch lange termijn perspectief voor het cluster Life Sciences en de werkgelegenheid in Nederland. De Commissie van Wijzen kan verder adviseren over de legitimatie van eventuele overheidsbetrokkenheid .

De commissie bestaat uit Boy Litjens (voormalig CEO van Sabic Europe), Rick Harwig (voormalig CTO van Philips) en staat onder voorzitterschap van Joop Sistermans. (Voorzitter Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid en tot 1999 topbestuurder van AKZO-Nobel).

De provincie juicht het toe dat de Ondernemingsraad (OR) en de Directie van Organon besloten hebben om in goede samenwerking na te denken over de toekomst van Organon. Dit gezamenlijke besluit past in het streven van minister Van der Hoeven, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss om in samenhang te werken aan een goed toekomstperspectief voor de life sciences.


bron:  Provincie Noord Brabant | Auteur: Provincie Noord Brabant
Dit bericht is 1554 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op één na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!