Het gevoel van Organon

Nieuws

27-09-2010  Tijd rijp voor nieuwe industriepolitiek

De tijd is rijp voor een nieu­we Industriepolitiek in Nederland. Dat riep PvdA-leider Job Cohen za­terdag in Oss op tijdens een bijeen­komst waarbij ook medewerkers van MSD/Organon aanwezig wa­ren. Hen moest hij echter teleurstellen: "Voor jullie komt het he­laas te laat". Nederland moet er voor waken dat de kennis en innovatiekracht niet door grote internationale con­cern wordt weggekaapt, zei Co­hen. "Hier in Oss zie je dat gebeu­ren. Tot twee keer toe hebben Amerikanen het bedrijf gekocht en nu hebben wij niets meer te vertellen over de prachtige produc­ten en patenten die hier thuisho­ren." Cohen pleit er bijvoorbeeld voor om patenten te koppelen aan de werknemers. Daarmee zou het personeel belangrijker zijn dan het bedrijf. Ook riep Cohen op de invloed van de ondernemingsraad en raad van commissarissen bij overnames te vergroten.

Organon in Oss zit niet meer als enige in de gevarenzone. Ook bij farmabedrijf Solvay in Weesp wil het Amerikaanse moederconcern de afdeling onderzoek en ontwik­keling met 510 arbeidsplaatsen slui­ten. Cohen besefte dat partijen huiverig zijn bij het woord industriepoli­tiek. "Zij wijzen dan op debacles uit het verleden zoals bij RSV. Nu zouden we echter sterke bedrijven als Organon moeten steunen zo­dat de kennis en hoogwaardige werkgelegenheid niet uit Nederland wegvloeien." In Oss staat na­melijk een bedrijf dat mooie pro­ducten maakt en veel winst, stelde hij. "Maar de Amerikaanse moe­dermaatschappij gaat voor winst­maximalisatie en het gunstig stem­men van de aandeelhouders."

Dat het misschien neigt naar pro­tectionisme is geen punt voor de PvdA-leider. "Kijk bijvoorbeeld eens naar Frankrijk. Daar zegt de regering gewoon 'non' als er bedrij­ven worden bedreigd."

PvdA-raadslid en vice-voorzitter van de OR van MSD/Organon Iris van Dinther zei op de bijeenkomst dat een Life Sciences Park niet de oplossing is voor Oss. "De OR, het management van het bedrijf en ook de Taskforce zijn er van door­drongen dat zo'n campus niet le­vensvatbaar is als er niet een sterk farmaceutisch bedrijf in Oss over­blijft." Van Dinther hoopt op een nieuwe eigenaar voor Organon, eventueel in combinatie met een management buy-out. "En dan kunnen we steun van Den Haag goed gebruiken."

De bijeenkomst in Oss was de af­trap van de verkiezingscampagne voor de plaatselijke PvdA. Op 24 november gaat Oss namelijk door een herindeling met Lith voor ge­meenteraadsverkiezingen naar de stembus.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 1642 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!