Het gevoel van Organon

Nieuws

23-09-2010  Politiek moet handen ineen slaan

De departementen van VWS, EZ en OC en W moeten de handen ineen slaan om de ontwikkeling van technologische kennis en het bijbehorende onderzoek voor ons land te behouden. Dat is ook voor patiënten van groot belang. Er is niet één duidelijke factor die Nederland voor de internationale farmaceutische bedrijven minder interessant maakt, het gaat om een optelsom. Dat zegt Nefarma in een reactie op de jongste ontwikkelingen rond farmaceutische bedrijven in ons land. Hoewel het voorgenomen besluit van Abbott om onderzoek en ontwikkeling in Weesp te beëindigen gebaseerd is op bedrijfsinterne afwegingen, is het besluit wel een aderlating voor het farmaceutisch onderzoek in ons land. Dat treft ook de patiëntenzorg.

Gecoördineerd overheidsbeleid is nodig wil Nederland op het vlak van biotechnologie, life sciences en gezondheidsinnovatie wereldwijd speler van betekenis blijven. Op verschillende fronten dienen hindernissen te worden geslecht. Publiek-private samenwerkingsvormen vergen termijnen die langer duren dan één kabinetsperiode, onnodige bureaucratische procedures voor goedkeuring van onderzoek moeten verdwijnen en nieuwe geneesmiddelen moeten veel sneller beschikbaar komen voor patiënten. Een belangrijke verbetering zou zijn als de grote vertragingen bij de besluitvorming over vergoeding van nieuwe geneesmiddelen tot het verleden zouden behoren. Het College voor Zorgverzekeringen overschrijdt de beoordelingstermijnen steeds verder.

"Nederland is nog lang niet afgeschreven als interessant land voor (bio)farmaceutisch onderzoek", aldus Nefarma-directeur Dutrée, "maar het behoud van een goed klimaat is geen vanzelfsprekendheid. Het is juist de uitdaging voor het nieuwe kabinet om de grote potenties van ons land tot wasdom te laten komen. Dat begint met erkenning van het belang ervan met bijbehorende coördinatie van activiteiten. Dus van onderzoek en ontwikkeling tot en met vergoeding."


bron:  Nefarma | Auteur: Nieuwsbericht
Dit bericht is 1554 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!